Kauksi Põhikool                        Direktor:   Jaanus Prükk       53887104     +372 79 79262            

Kauksi 64617                                                                                                                                                            

Koolimaja, Põlva vald,  Põlva maakond   kauksikool@polva.ee      +372 79 93262                 Põlva Vallavalitsus 

REG  kood  75013888                             

Järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium,  telefon 735 0222,  e-post  hm@hm.ee

Ametkonnad, mis tegelevad koolikeskkonna järelevalvega:

Terviseameti Lõuna Talitus (Põllu 1a, Tartu, tel 7447401) - tervisekaitsenõuete täitmine
Veterinaar- ja Toiduameti Põlvamaa Veterinaarkeskus (Puuri tee 1, Põlva, tel.799 4413) - toiduseaduse täitmine,
Päästeameti Lõuna päästekeskus (tel 733 7300) – tuleohutusnõuete täitmine.