2022/2023

Ants Järv - kehaline kasvatus; treener                                                                                                                         anzjarv@gmail.com

Enna Prükk -  inimeseõpetus; loodusõpetus; õpiabi; vene keel; HEV koordinaator; huvitöö                                         ennapr@hot.ee

Gunnar Tenno - matemaatika; füüsika; loodus; keemia; bioloogia; geograafia; ühiskond                                            gunnar.tenno@gmail.com

Irina Ševtšenko - võõrkeeled; klassijuhataja 7.+8+9.                                                                                                  shevirina07@gmail.com

Jaanus Prükk - muusika, karjäär; direktor                                                                                                                    kauksikool@polva.ee

Maarika Müürsepp - eesti keel ja kirjandus; loodus; bioloogia; ajalugu; kunst; õpiabi; klassijuhataja 4.+5.+6.           mamsepp@gmail.com

Siia Külaots - klassiõpetaja 1.+2.+3.;                                                                                                                           siiakulaots@gmail.com  

Mart Vester - tehnoloogia                                                                                                                                            art@hot.ee

Arvet Pendla - majandustööline

Ilme Kirotmaa - kokk;                                                                                                                                                   kilme@hot.ee

Tatjana Männiste - peakokk                                                                                                                                        tanjaman@hot.ee 

Tiia Peedosaar - majandusjuhataja; kooli raamatukogu; käsitöö                                                                                 tiia.peedosaar@gmail.com

Ulvi Hilkja -  aednik; koristaja                                                                                                                                      ulvi.hilkja@mail.ee   

Julia Kurusk - koristaja                                                                                                                                               juliakurusk@hot.ee